منوی دسته بندی

بلاگ

راهبند تبریز

مکانهای مناسب برای نصب راه بند

راهبند به عنوان یک مسدود کننده مسیر نیز شناخته میشود در واقع یک میله محوری است که دسترسی خودرو را از طریق یک نقطه کنترل شده مجاز یا محدود می…

تلفن : ۰۹۳۸۲۴۰۱۹۹۴