نصب درب کرکره ای ایستگاه مترو شهید بهشتی تبریز با شرایط بسیار ویژه و زاویه 70 درجه برای اولین بار در تبریز