درب اتوماتیک شیشه ای گرد در تبریز با اجرای بسیار متعدد در سطح استان و چندین رزومه موفق